Obvezni dokumenti pri odpremi pošiljke?

Pri odpremi pošiljke je zelo pomebno, da so vsi papirji urejeni pravilno. Z pravilno ureditvijo vseh transportnih papirjev in računov se izognemo nevšečnim zapletom, ki lahko sledijo, v primeru nepopolne dokumentacije.

Dokumenti potrebni za prevoz blaga po Sloveniji

V primeru pošiljanja blaga iz kraja A v kraj B pri čimer sta oba v Sloveniji je kot spremni dokument blaga potrebno priložiti dve kopiji računa oziroma dobavnice, na kateri je razvidno blago in količine blaga prevzetega za prevoz.

Običajna praksa je, da pošiljatelj blaga izstavi tri kopije računa oziroma dobavnice. Pri čemer en podpisan in ožigosan izvod zadrži pošiljatelj, ostala dva pa prevzame prevoznik. Na kraju razklada pri prejemniku blaga, prejemnik podpiše in ožigosa preostala dva izvoda s čimer potrdi prejem blaga. En podpisan in ožigosan izvod zadrži prejemnik blaga, en podpisan in ožigosan izvod pa izroči prevozniku.

Dokumenti potrebni za prevoz blaga po državah članicah EU območja

Glavni dokument pri prevozu blaga po državah članicah EU območja je tovorni list oziroma CMR. Poleg izpolnjega CMR tovornega lista je potrebo priložiti tudi račun oziroma dobavnico na kateri je razvidna količina in vrsta blaga. CMR je mednarodni tovorni list, katerega izpolni pošiljatelj blaga in v njem navede:

  • Dan in kraj prevzema
  • Ime in naslov pošiljatelja
  • Ime in naslov prejemnika
  • Ime in naslov prevoznika
  • Naslov dostave
  • Opis vrste tovora in pakiranja
  • Število tovorkov in njihove označbe ali številke
  • Za nevarni tovor njegov splošno priznani opis
  • Kosmato težo tovora
  • Spremne dokumente
2018-02-05T09:59:28+00:00